Viktig information till Er som skickar fakturor till företag inom Polfärskt Bröd kedjan.

Polfärskt Bröd kedjan har sedan något år tagit emot sina leverantörsfakturor via BancTec i formatet ”pappersfaktura” eller via e-mail. Det innebär att leverantörsfakturaadressen är en annan jämfört leveransadressen.

Rätt leverantörsfaktureringsadress är:
Leverantörsfaktureringsadressen i ert affärs-/ekonomisystem till Exempelbolaget AB, org nr 556xxx-1234, skall vara:
Exempelbolaget AB
KUND-ID VDS40XX FE-nr 158
105 69 Stockholm


Adressen måste finnas på fakturan och på kuvertet, såvida ni inte använder fönsterkuvert. BancTec scannar våra leverantörsfakturor som inte går via e-mail. Är inte uppgifterna korrekta kommer vi att returnera fakturan för komplettering innan vi kan behandla den. Det är viktigt att kuverten endast innehåller fakturor och bilagor. Annan post som tidigare har gått i samma kuvert adresseras direkt till oss lokalt; inte till BancTec.

Ny e-mailadress för leverantörsfakturorna
Ni som skickar fakturan via mail skall, med samma information i leverantörsfakturaadressen som ovan, göra det till följande adress: vds0000@tps.banctec.se

Mailadressen fungerar från och med nu.
Precis som tidigare gäller följande krav för e-mailfakturor:
• Accepterade bildformat är PDF, TIFF (CCITT Group 4 och bitonal, 200 eller 300 DPI).
• Inga bilder eller filer i annat format bifogade eller infogade i e-postmeddelandet får förekomma
• Endast en faktura per mail
• Kunden kan skicka max 2 MB per e-postmeddelande.
• Bildfilsnamnet på en fil kan endast innehålla tecknen A-Z, a-z, 0-9 samt – och _
• Meddelanden eller konversationer i e-postmeddelandet kommer varken läsas eller hanteras
• Accepterade bildformat kan inte hanteras om de är lösenordsskyddade

Kontakt
Har Ni några frågor av teknisk art, kontakta i första hand Er bank/annan partner, för eventuellt övriga frågor är Ni välkommen att kontakta oss på Ekonomiavdelningen på Polfärskt Bröd AB.

Ekonomiavdelningen, Polfärskt Bröd AB 
Kristina Ekstrand
010-450 63 18
kristina.ekstrand@polfarskt.se

 

Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
  
CMJ Högfors Göteborg ABVDS4012
CMJ Högfors Halland ABVDS4013
Brödcentralen Jämtland ABVDS4014
Brödsäljarna i Norr ABVDS4015
MW Brödservice ABVDS4016
Brödservice i Växjö ABVDS4017
Brödservice Uppsala ABVDS4018
Fyrstads Bröd ABVDS4023
Brödservice Gävle ABVDS4024
Nylander Säljservice ABVDS4025
Östgötacenter ABVDS4027
Brödservice Syd ABVDS4028
Nylanco ABVDS4029
Lindström Bröd ABVDS4032
Brödservice Mälardalen ABVDS4034
Gott Bröd i Örnsköldsvik ABVDS4035
Ödman Förvaltning ABVDS4036
Brödcentralen Dalarna ABVDS4022
Anehamn Trading ABVDS4030
AB Skövde BrödcentralVDS4031
Sälj & Butiksutveckling i Värmland ABVDS4033
Brödservice Stockholm Syd ABVDS4020
Brödservice Stockholm Väst ABVDS4021
SamBröd Lappland ABVDS4026