Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Skip Navigation LinksBolagsfakta

Med småföretagarens engagemang
Polfärskt Bröd omsätter totalt över 1,6 miljarder kronor och bearbetar närmare 3000 butiker med hjälp av 270 distributionsbilar. 

51 procent av Polfärskt Bröd AB ägs av vår viktigaste partner Polarbröd. Resten ägs av de regionala Polfärsktföretagen som står för distribution, försäljning och lokal service. Vi tror nämligen att engagemanget och drivkraften blir bättre ju närmare slutkunden ansvaret ligger.

Konceptutveckling, avtalsfrågor, administration, utbildning, marknadsföring och IT samordnas centralt av Polfärskt Bröd AB. På så vis utnyttjar vi bäst kombinationen av småföretagarens engagemang och det stora företagets stabilitet och resurser.